Advocaat nodig bij Echtscheiding?

Een echtscheiding is meestal buitengewoon emotioneel en ingewikkeld. Uw leven staat op zijn kop, want bij een scheiding moet het gezamenlijk oude leven worden omgezet in twee nieuwe levens. In woelige tijden moeten zakelijke en emotionele beslissingen worden genomen. Dat is vaak bijzonder lastig, ook als u en uw toekomstige ex voor alle partijen 'het beste wensen'. Ga dit traject dus niet alleen in en laat de specialisten van Echtscheidingsprobleem u hierbij (al dan niet op de achtergrond) helpen. Wij zorgen voor de afwikkeling van uw gemeenschappelijk leven, zowel wat de kinderen betreft, maar ook voor de financiën. Een scheiding kan namelijk ook veel financiële gevolgen hebben. Wij zorgen voor duidelijke afspraken voor de toekomst.

Advies en juridische begeleiding bij echtscheiding

De specialisten van echtscheidingsprobleem.nl hebben zich gespecialiseerd in scheidingen waar de ‘cijfers’ bijzondere aandacht behoeven. Denk hierbij aan scheiden waarbij je een eigen onderneming een rol speelt, sprake is van een (toekomstige) erfenis of schenking bij een scheiding of waar een van de partijen veel vermogen heeft. Kortom, onze specialisten kunnen u ook van dienst zijn bij een echtscheiding waar u belangen op het spel staan.

Neem contact met ons op via echtscheiding@vanoostenadvocaten.nl of bel ons op: 020 - 60 60 680.

Meer informatie:


Advocaat nodig bij Echtscheiding? advocaten

Mr. G.J. van Oosten (Geertjan) Mr. S.J. Jansen (Bas) Mr. B.E.J. Torny (Dinya) Mr. T.H.L. Kneepkens (Tom) Mr. drs. M.D. Rijnsburger (Mark) Mr. S.G.C. Bocxe (Sanne) Mr. J.Ph. de Korte (Jurjen) Mr. L.D. Bruining (Leonore)

Advocaat nodig bij Echtscheiding? medewerkers

Mr. E.G. Kurtovic (Elina) F.D. in den Bosch (Floris)