Arbitrage

Partijen kiezen in toenemende mate voor arbitrage om complexe internationale commerciële geschillen te beslechten. Daardoor kan het geschil worden beoordeeld door arbiters die de relevante sector kennen en kan de uitkomst wereldwijd worden afgedwongen onder het Verdrag van New York. Hierbij gaat het meestal om geschillen die voortkomen uit financieringen, overnames, handelscontracten of bouwprojecten. Anders dan bij een procedure bij de gewone rechter vindt een arbitrageprocedure achter gesloten deuren plaats en is er in principe geen hoger beroep mogelijk. Ook voor het beslechten van puur nationale geschillen wordt arbitrage steeds aantrekkelijker.

Arbitrage vergt specifieke kennis en ervaring. De procedure wordt primair bepaald door het arbitragerecht van de plaats van arbitrage en het eventueel van toepassing verklaarde arbitragereglement, maar wordt veelal in het Engels gevoerd en kent Angelsaksische invloeden (bijvoorbeeld voor het horen van getuigen en het opvragen van documenten). Er bestaat een grote variëteit aan instituten waar de arbitrage kan worden geadministreerd (zoals het NAI, ICC, LCIA, ICDR, DIAC, SCC) en die ieder hun eigen reglement kennen. Voor een succesvolle arbitrage is van tenminste even groot belang specifieke kennis van de sector en het (materiële) recht dat van toepassing is verklaard op de overeenkomst.

Recente zaken

Vertegenwoordiging van:

  • een Scandinavisch maritiem transportbedrijf in een bouwarbitrage in verband met de verzakking van een terrein in Moerdijk
  • een beursgenoteerd chemieconcern in verband met een arbitrage van een vordering van meer dan EUR 38 miljoen tegen een Finse constructeur in verband met het ontwerp en de bouw van een faciliteit in Rotterdam
  • een Amerikaanse industriële toeleverancier in een NAI arbitrage, diverse vernietigingsprocedures bij de Rechtbank Amsterdam en internationaal verhaal van het arbitraal vonnis op een Sloveense producent
  • een Nederlandse en een Libanese vennootschap in een ICC arbitrage in Amsterdam in een geschil met een Nederlands beursgenoteerd fonds over het eigendom een IE-portfolio in het Midden-Oosten en Noord Afrika
  • een internationale oliemaatschappij in een SCC arbitrage in Stockholm tegen een Chinese bouwonderneming in verband met de constructie van vijf olieboorinstallaties ter waarde van USD 62 miljoen
  • Nicolai Maximov in verschillende procedures bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam met betrekking tot de tenuitvoerlegging onder het Verdrag van New York van een in Rusland vernietigd ICAC arbitraal vonnis ter waarde van USD 280 miljoen tegen de internationale staalproducent NLMK - Aanbevolen door Financial Times Most Innovative Law Firms in Private Wealth 2013
  • BNP Paribas in een reeks kort gedingen en hoger beroepen tegen de verzekeringsmaatschappij Amlin en de commodity manager Control Union in verband met een Zwitserse UNCITRAL arbitrage over in Rusland verduisterde voorraden graan ter waarde van USD 76 miljoen
  • een internationaal technologiebedrijf bij de afgifte van een offshore transformatorplatform voor een windmolenpark in de Noordzee en in verband met vorderingen ter waarde van meer dan EUR 100 miljoen in een ICC arbitrage in Oslo
  • een internationale groothandel bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in een geschil met een Nederlandse bouwonderneming in verband met de levering van materialen

Neem contact met ons op via dekorte@vanoostenadvocaten.nl of bel ons op: 020 - 60 60 680.


Arbitrage advocaten

Mr. J.Ph. de Korte (Jurjen)

Arbitrage medewerkers